Ekstruderindustrien i plastmaskiner har fortsatt et stort markedsområde

Fordi Kinas ekstruderprodukter av plastmaskiner og strategiske nye næringer er nært knyttet sammen, har fordelene med høy effektivitet, energibesparelse og høy kostnadseffektivitet, eksport til utviklede land til midten og lave ender, og denne delen av forbrukernes etterspørsel er derfor stiv. Utviklingen av ekstruderindustrien har fremdeles et stort markedsrom. Til slutt sa industrien at i løpet av de siste årene vil Kinas plastmaskineri bli mer åpent, synligheten vil utvide seg ytterligere, markedets konkurranseevne vil bli ytterligere forbedret. Andelen av eksporten til fremvoksende land vil også stige.

I det hele tatt vil eksportveksten av Kinas plastiske mekaniske ekstruderprodukter presentere en stabil situasjon. Fra det innenlandske synspunktet er landet vårt fortsatt i industrialisering, informasjonsteknologi, urbanisering, markedsføring, internasjonalisering i dyptgående utviklingsstadium, er fremdeles i den viktige strategiske mulighetsperioden for utvikling, som også vil gi uuttømmelig utviklingskraft til ekstruderindustrien. Til slutt har utvinningen av det internasjonale markedet brakt tillit til ekstruderingsbedriftene.

Ekstruder er en av de viktigste variantene av plastmaskinindustrien, ekstruder, 31% av den totale produksjonsverdien av plastmaskinekstruderingsutstyr med sine spesifikke egenskaper, for å ha den spesielle kapasiteten til stor prosess har et avgjørende bidrag til plastmaskinforetakene i våre landet de siste årene gikk opp til ekstruderens fremvoksende markedsutvikling, produktmerkebevissthet for å ekspandere ytterligere, ytterligere forbedre markedets konkurransekraft, andelen eksport til fremvoksende land vil også bli sterkt fremmet. For tiden har Kinas plastekstruderbestillinger tatt seg kraftig opp , har eksportveksten vært jevn.

For øyeblikket er det noen problemer i utviklingen av innenlands plastindustri, for eksempel lav uavhengig innovasjonsevne, mindre høyverdig og tilpassede varianter og lav industrikonsentrasjon. Eksistensen av disse problemene fører til plastmaskinindustrien i vårt land kan ikke ta igjen det avanserte utenlandske plastmaskineriet så snart som mulig, etter langsiktig utvikling, økende internasjonal innflytelse fra plastmaskinindustrien i vårt land, evnen til å takle handelsproteksjonisme, ytterligere forbedre produksjonsteknologinivået og generell styrke Derfor ekstrudering maskinindustrien i Kina i utenrikshandel eksport fordel.

Fordi ekstruderproduktene i Kina er nært knyttet til strategiske nye næringer, med fordelene med høy effektivitet, energibesparelse og høy kostnadseffektivitet, er eksporten til utviklede land hovedsakelig i midten og lav ende, denne delen av forbrukernes etterspørsel er stiv, så utviklingen av ekstruderindustrien har fremdeles et stort markedsplass. Til slutt sa industrien at i løpet av de siste årene vil Kinas plastmaskinmarked bli mer åpent, synligheten vil ytterligere utvides, markedets konkurransekraft vil bli ytterligere forbedret. Andelen av eksport til fremvoksende land vil også stige.

Eksportveksten av Kinas ekstruderprodukter vil presentere en stabil situasjon. Fra det innenlandske synspunktet er landet vårt fortsatt i industrialisering, informasjonsteknologi, urbanisering, marked, internasjonalisering i dyptgående utvikling, er fortsatt i utvikling av en viktig strategisk mulighetsperiode, som også vil gi uuttømmelig utviklingskraft til ekstruderindustrien. Til slutt har utvinning av det internasjonale markedet gitt ekstruderforetakene tillit.


Innleggstid: 02-02-2021